Privacy

Privacybeleid Smartinmedia

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van Smartinmedia gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan Smartinmedia.

Smartinmedia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail en/of contactformulier) aan Smartinmedia verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wetgeving van 25 mei 2018 worden behandeld. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker. 

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van Smartinmedia verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. 

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact per e-mail contact op.